Szkoła Równych Szans
(wiecej)
LOGO
(wiecej)

Szkoła Promująca Zdrowie


Promocja zdrowia

Program Szkoła Promująca Zdrowie zakłada nowe podejście do promocji zdrowia. Punktem wyjścia do działania nie jest „jakiś” plan narzucany odgórnie, ale diagnoza potrzeb danej społeczności szkolnej jest punktem wyjścia do planowania i podejmowania działań. Jest to podejście

…od ludzi - do problemu…

 

 Społeczność szkolna sama identyfikuje własne problemy, wybiera problemy priorytetowe i podejmuje działania prowadzące do ich rozwiązania

  Osoby z zewnątrz wspierają te działania

Wszelkie działania zaś muszą opierać się o …

Standardy szkoły promującej zdrowie 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone
w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
  − uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej,
  − skuteczności i długofalowości działań.
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  − satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  − zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  − uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 

 

 

 

<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA