Szkoła Równych Szans
(wiecej)
LOGO
(wiecej)

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

            Ogólne założenia koncepcji pracy Zespołu Szkół w Słupnie:

Ø tak zarządzać szkołą, aby służyć jej rozwojowi,

Ø tak organizować pracę szkoły, aby uzyskać wysokie efekty kształcenia, wychowania i opieki,

Ø tak ukierunkować wszelkie działania szkoły, aby wspomagać rozwój każdego ucznia na miarę jego możliwości,

Ø tak organizować procesy edukacyjne, aby sprzyjały uczeniu się, nabywaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz aktywności uczniów,

Ø tak organizować pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, aby respektowane były normy społeczne,

Ø tak planować i realizować procesy edukacyjne, aby promować wartość edukacji,

Ø tak współpracować z Rodzicami, aby stali się świadomymi partnerami szkoły,

Ø tak wykorzystywać zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego, aby wpływały na wzajemny rozwój,

Ø tak pracować, aby wszyscy mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

DEWIZĄ NASZEGO ZESPOŁU JEST CHĘĆ DZIAŁANIA, POTRZEBA DOSKONALENIA SIĘ I ROZWOJU ORAZ WRAŻLIWOŚĆ NA INNYCH.

ZALEŻY NAM NA TWORZENIU „PRZYJAZNEJ SZKOŁY”, TAKIEJ W KTÓREJ:

1.       DOBRZE UCZY SIĘ KAŻDEGO.

2.       SPRAWIEDLIWIE OCENIA.

3.       UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT.

4.       ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI.

5.       POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE.

6.       PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI.

Jesteśmy szkołą, w której oprócz właściwej pracy dydaktycznej funkcjonuje wiele kół zainteresowań. Aktywnie działa Samorząd Uczniowski, młodzież włącza się w akcje Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego a koło wolontariatu wspiera akcje: „Góra Grosza”, „Nakrętka”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, przeprowadza zbiórki makulatury…..

Realizujemy programy:„Szkoły promującej zdrowie”, „Trzymaj formꔄSzkoły Odkrywców Talentów”.Od trzech lat aktywnie działa Szkolna Kasa Oszczędności – program współpracy z Bankiem PKO BP, w ramach którego uczniowie uczą się systematycznego oszczędzania.

Uczniowie Zespołu Szkół mogą zgłaszać się ze swoimi trudnościami i problemami do wychowawców, pedagogów i psychologa. W szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. Uczestniczymy w programach „NOE”, „Magiczne kryształy”, „Cukierki”, „Debata”, „Archipelag skarbów”, „Odczuwaj, ufaj, mów”.

Bierzemy udział w bardzo wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy ogólnopolskich. Możemy poszczycić się licznymi nagrodami i  dyplomami. Chór „Canto” uświetnia nie tylko uroczystości szkolne, ale także gminne i powiatowe. Natomiast nasi warcabiści zdobyli wiele tytułów mistrzowskich indywidualnie i drużynowo. Cyklicznie co roku organizujemy Powiatowy Konkurs Pieśni Papieskiej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu”, obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeprowadzamy Grand Prix Mazowsza w Warcabach…

Staramy się, by organizowane przez nas wycieczki miały walory edukacyjne i rozwijające kulturę osobistą uczniów. Co roku organizujemy dłuższe wyjazdy -  „Zielone Szkoły”.

Współpracujemy z innymi szkołami i instytucjami w ramach zawodów sportowych oraz konkursów przedmiotowych. Włączamy się w akcje organizowane przez Bibliotekę Miasta i Gminy Radzymin, Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, Towarzystwo Przyjaciół Radzymina.

 

Nasza baza:

ü dwie pracownie komputerowe,

ü biblioteka multimedialna,

ü gabinety: pedagoga, psychologa, logopedy,

ü sala zajęć terapeutycznych,

ü świetlica szkolna,

ü stołówka z własną kuchnią,

ü „radosna szkoła” – sala zabaw,

ü dwie sale dla oddziałów przedszkolnych,

ü oddzielne skrzydło dla edukacji wczesnoszkolnej,

ü oddzielne szatnie dla oddziałów przedszkolnych, dla edukacji wczesnoszkolnej, dla klas IV – VI szkoły podstawowej, i I – III gimnazjum,

ü standardowa sala gimnastyczna,

ü boisko sportowe wielofunkcyjne,

ü plac zabaw,

ü monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.

 

<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA