Szkoła Równych Szans
(wiecej)
LOGO
(wiecej)

Programy profilaktyczne

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 

 CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 

23 marca, przed zebraniem z wychowawcami klas, rodzice uczniów zostali zaproszeni na spotkanie na temat cyberbezpieczeństwa dzieci. Dla rodziców młodzieży gimnazjalnej prelekcję z prezentacją multimedialną przygotowała p. pedagog Ewa Hańczyk, a dla rodziców uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej -p. pedagog Edyta Pietrzak. Z rodzicami młodszych dzieci te ważne kwestie omówili na zebraniach klasowych wychowawcy.

Podano wskazówki, co robić, na co zwracać uwagę, aby dzieci korzystając z internetu były bezpieczne. Poruszony został temat gier komputerowych, oznaczeń PEGI, nadmiernego grania i jego negatywnych dla rozwoju dziecka skutków. Zwrócono uwagę na pozbawioną zagrożeń aktywność uczniów na  portalach społecznościowych, na konieczność kontroli rodzicielskiej i ustalenia zasad korzytania z komputerów  i internetu.

 

PROGRAM Z PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ ,,ODCZUWAJ, UFAJ, MÓW”

 

18.10.2016r. uczniowie klas V brali udział w programie profilaktycznym

,,Odczuwaj, ufaj, mów” przeprowadzonym przez Zespół Pedagogów Dezyderia.

Każda z klas miała trzygodzinne, oddzielne zajęcia, na których uczniowie zapoznali się  z podstawowymi zasadami komunikacji, byli zachęcani do dzielenia się swymi uczuciami, szukali wspólnie sposobów radzenia sobie z problemami.

Program ułatwia dzieciom mówienie o własnych emocjach i trudnościach, pokazuje, że nie są w nich odosobnieni. Stanowi pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami  w klasie.

  Edyta Pietrzak

 

Program profilaktyczny ,,Magiczne kryształy”

 

18 października 2016r. został przeprowadzony dla czniów klas IV program profilaktyczny „Magiczne kryształy”.

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pod tytułem „Magiczne kryształy”, która ukazuje i promuje pozytywne, aktywne, twórcze sposoby spędzania wolnego czasu.

Celem programu jest uwrażliwienie na problem miejsca telewizji w życiu rodziny i wpływu zawartej w audycjach telewizyjnych agresji na więzi międzyludzkie. Pokazuje, w jaki sposób można się przeciwstawić wzorcom zachowania pełnego przemocy.

Program zachęca do twórczego podejścia w wyborze sposobów spędzania wolnego czasu z całą rodziną.

 

 

Współczesne dzieci codziennie spędzają wiele godzin przed telewizorem a także przed

monitorem komputera. Czas, który dzieci poświęcają mediom to, średnio biorąc,

kilkadziesiąt godzin tygodniowo.

Rodzice traktują ten fakt jako możliwość rozwoju swych pociech i często nie dostrzegają

zagrożeń jakie niosą media. Tłumacząc się brakiem czasu lub zmęczeniem pozwalają swoim.

pociechom bezkarnie i bez kontroli oglądać telewizję lub grać w gry multimedialne.

Tak wiele godzin poświeconych mediom może prowadzić do uzależnień.

Jeżeli poświęcają dużo czasu na telewizję i inne media, to mniej czasu spędzają z

rodzeństwem , rodzicami ,przez co zatracają poczucie bliskości w rodzinie

U dzieci w wieku szkolnym kształtuje się osobowość i postawy, dlatego media oddziałują

najsilniej a dzieci i młodzież .

Przemoc słowna ,psychiczna i fizyczna i różnego rodzaju destrukcja przeważają nad

treściami konstruktywnymi, takimi jak współpraca, inicjatywy obywatelskie, życzliwość.

Konflikty ukazywane w telewizji z reguły rozwiązywane są z użyciem przemocy fizycznej

lub słownej, a obrazy są często bardzo brutalne. Obrazami destrukcji nasycone są nie tylko

programy informacyjne donoszące o nieszczęściach bieżących dni i tzw. filmy akcji, ale

również audycje dla dzieci, reklamy, a zwłaszcza tzw. zwiastuny filmów nadawanych w

godzinach nocnych. Ponieważ jest ich bardzo dużo, dzieci na same reklamy poświęcają

średnio 3-4 godziny tygodniowo.

Podobnie większość gier komputerowych jest ogromnie nasycona agresją, a nawet

składają się z samej przemocy. Zawartość Internetu jest bardzo różnorodna, szczególnie

często odwiedzane są strony z pornografią, którą można spotkać także przypadkiem, przy

poszukiwaniu innych informacji.

Oddziaływanie każdego rodzaju komunikowania może mieć skutki i pozytywne 

i negatywne. Media zadomowiły się w naszym życiu od rana do nocy. Są coraz wspanialsze,

coraz atrakcyjniejsze, dają coraz więcej możliwości. Jednocześnie są niebezpieczne. Choć

ludzie poddani negatywnym wpływom korzystania z mediów nie zdają sobie z tego sprawy,

to zagrożenie jest realne. Trzeba więc podejmować starania o ochronę przed tym

niebezpieczeństwem i zarazem o pożyteczne wykorzystywanie mediów. Odpowiedzialne za

to są obie strony masowej komunikacji: nadawcy i odbiorcy.

Hamuj hejt

 

W dniach 5-6.10.2016r. uczniowie Gimnazjum wzięli udział w I części warsztatów w ramach projektu „Równaj słowa - hamuj hejt", współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzonych przez Fundację Polska jest Kobietą. Zajęcia miały na celu przekazać gimnazjalistom, czym jest mowa nienawiści, wskazać na skutki i konsekwencje hejtowania innych oraz uwrażliwić młodzież, gdyż często młodych ludzi cechuje brak odpowiedzialności za wypowiadane słowa, które krzywdzą innych.

Część II warsztatów pt.: Równaj słowa” odbyła się 11-12.10.2016r. Uczniowie poznawali mechanizmy powstawania dyskryminacji i sposoby przeciwdziałania jej, rozmawiali o tym jak poczucie krzywdy wpływa na relacje w grupie, jak ważna jest odpowiedzialność za słowa w codziennej komunikacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Z pomocą edukatora prowadzącego warsztaty młodzież szukała rozwiązania ewentualnych problemów występujących w danej klasie.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 

28 marca uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych uczestniczyli w spotkaniu z p.nadkomisarz Wiolettą Zychnowską – z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Podczas spotkania odbyła się prezentacja poruszającego filmu edukacyjnego pt.: „Dopalacze. Narkotyki”, który ma uświadamiać młodym osobom konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych.

Film powstał dzięki współpracy m.st. Warszawy i Komendy Stołecznej Policji. Trwa on ponad 20 minut i jest podzielony na kilka głównych działów. Opowiada o tym, jak groźne są narkotyki i dopalacze. W filmie wypowiadają się młodzi ludzie, którzy w oparciu o własne doświadczenie i posiadaną wiedzę, przestrzegają przed ich zażywaniem, a także osoby uzależnione oraz eksperci z dziedziny toksykologii i terapii uzależnień.

Lepiej zapobiegać, niż leczyć- dlatego chcemy, aby nasza młodzeż posiadała wiedzę na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych i nie dała się namówić na zażywanie żadnych niebezpiecznych środków.

 Pedagog szkolny Edyta Pietrzak

 

Uczniowie klas pierwszych i drugich Gimnazjum brali udział w programie profilaktycznym  NOE.

NOE to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie stratom, występującym z powodu nadużywania środków psychoaktywnych.

Program porusza aktualne zagadnienia takie jak:

· znaczący wzrost spożycia alkoholu przez młodzież;

· trzykrotne, w ostatnich latach, zmniejszenie się liczby abstynentów wśród nastolatków;

· wyraźne obniżenie wieku inicjacji alkoholowej;

· częste destrukcyjne wzory picia.


Ukazuje istotę uzależnienia i współuzależnienia, atrakcyjne aspekty zdrowego stylu życia. Podczas realizacji programu stosowane były aktywne metody pracy z grupą:

· mini wykłady;

· psychodramy;

· świadectwa osób;

· burzę mózgów;

· zabawy.


 Cyklicznie realizowany program profilaktyczny NOE był bardzo dobrze odebrany przez naszych Gimnazjalistów.

Ewa Hańczyk

  PROGRAM Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ,,DEBATA”

 

16.12.2015r. odbył się trzygodzinny program profilaktyczny ,,Debata” – dla uczniów klas VI. Jest  to program wczesnej profilaktyki uzależnień od alkoholu prowadzony przez edukatorów z Zespołu Pedagogów Dezyderia. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu spożywaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.

 

  Edyta Pietrzak

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ,,MAGICZNE KRYSZTAŁY”

10  grudnia 2015r. odbył się program profilaktyczny „Magiczne kryształy”- oddzielnie dla uczniów każdej z klas IV.

 Były to trzygodzinne zajęcia przeprowadzony przez edukatorkę z Zespołu Pedagogów Dezyderia. „Magiczne kryształy” to program wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów, mający na celu uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, jakie niosą ze sobą media (telewizja, Internet, gry komputerowe). Dzięki poznanym treściom dzieci mogą dokonywać bardziej świadomych decyzji i wyborów dotyczących korzystania z TV i gier komputerowych oraz bronić się przed zjawiskiem cyberprzemocy.  Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pod tytułem „Magiczne kryształy”, która ukazuje i promuje pozytywne, aktywne, twórcze sposoby spędzania wolnego czasu.

Celem programu jest uwrażliwienie na problem miejsca telewizji w życiu rodziny i wpływu zawartej w audycjach telewizyjnych i grach komputerowych agresji na więzi międzyludzkie. Pokazuje, w jaki sposób można się przeciwstawić wzorcom zachowania pełnego przemocy.

Program zachęca do twórczego podejścia w wyborze sposobów spędzania wolnego czasu z całą rodziną.

 

 

  Edyta Pietrzak

 

  PROGRAM Z PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ ,,ODCZUWAJ, UFAJ, MÓW”

 11.12.2015r. uczniowie klas V brali udział w programie profilaktycznym

,,Odczuwaj, ufaj, mów” przeprowadzonym przez Zespół Pedagogów Dezyderia.

Każda z klas miała trzygodzinne, oddzielne zajęcia, na których uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami komunikacji, byli zachęcani do dzielenia się swymi uczuciami, szukali wspólnie sposobów radzenia sobie z problemami.

Program ułatwia dzieciom mówienie o własnych emocjach i trudnościach, pokazuje, że nie są w nich odosobnieni. Stanowi pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami w klasie.

 Edyta Pietrzak

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ,,decyzJA”

Projekt „decyzJA” –został stworzony przez teatr WPROST i Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA. 23 września i 5 października 2015r. uczniowie klas 2a i 2b Gimnazjum wzięli udział w projekcie.

Młodzież poprzez aktywne uczestnictwo w 4-godzinnych zajęciach uczyła się odpowiedzialności za podejmowanie własnych decyzji. Zajęcia miały charakter teatralno-warsztatowy. Chętne osoby mogły wcielić się w rolę aktorów. W zależności od wyborów uczniów prezentowany był dalszy ciąg historii, więc można było przekonać się, jak nasze postawy, słowa i działania wpływają na życie własne i innych.

 

CYBERPRZEMOC - WARSZTATY

W dniu 9 grudnia uczniowie klas 1a, 1b, 2a i 3b oraz 16 nauczycieli wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez trenerów z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Spotkanie było poświęcone zagrożeniom jakie płyną do nas ze świata wirtualnego – Internetu.

Prowadzący zwrócili uczniom uwagę na to, że cyberzagrożenia nie znają granic, a cyberprzestępcy nie potrzebują paszportów. Zagrożenia płynące z Internetu są tak samo niebezpieczne w Ameryce, jak i w Europie, a niebezpieczeństwo grozi nie tylko wielkim koncernom, lecz także zwykłemu użytkownikowi. Mówili o odpowiedzialnym i przemyślanym korzystaniu z portalów społecznościowych. O odpowiedzialności za cyberbulling - prześladowanie innych osób z wykorzystaniem Internetu oraz  stalking -  złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, czy prześladowanie zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu.

Trenerzy pokazali plusy i minusy internetowego świata, dobre i złe strony gier internetowych. Wskazywali jak bezpiecznie można dokonywać internetowych zakupów, jak chronić swoje dane osobiste podczas korzystania z Internetu.

 

ARCHIPELAG SKARBÓW

 W październiku uczniowie klas drugich i trzecich Gimnazjum, a w listopadzie ich rodzice oraz nauczyciele wzięli udział w programie profilaktycznym Archipelag Skarbów prowadzonym przez trenerów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. 

W trakcie dwóch dni warsztatów młodzież zdobywała wiedzę o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Uczyła się jak radzić sobie z „tygrysami”, które mieszkają w „dżungli”, jaką jest wnętrze człowieka. Młodzi ludzie dostali konkretne wskazówki, jak radzić sobie
z pobudzeniem seksualnym, zakochaniem (które jest piękne, ale bywa ślepe),
ze złością i gniewem.
 W ramach programu młodzież poznawała najważniejsze prawa rządzące miłością. Omówione zostały problemy takie jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Ważnym aspektem programu był trening asertywności, w którym uczestnicy mogli ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.  

Podczas realizacji programu dla nauczycieli oraz rodziców zaprezentowane zostały cele programu „Archipelag Skarbów”, wyniki badań nad młodzieżą wraz ze wskazówkami dotyczącymi szkolnej pracy profilaktycznej.  

Program zarówno przez młodzież, jak i nauczycieli oraz przybyłych w dużej liczbie rodziców został odebrany bardzo pozytywnie. 

  SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY  

Dnia 22.10.2014r. miał miejsce spektakl profilaktyczny dla uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej „WSZYSTKIE DZIECI ŚWIATA” wystawiony przez teatr Kurtyna z Krakowa, mówiący o przyjaźni, tolerancji i szacunku do ludzi bez względu na różnice płci, urodę, czy sytuację materialną. W treść spektaklu wpleciono także elementy profilaktyczne dotyczące dbałości o środowisko naturalne (oszczędność wody, segregacja śmieci), szacunku dla produktów żywnościowych.

 

  Edyta Pietrzak

 

,,BEZPIECZNIE Z AGATKĄ”

 

15.10.2014r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach na temat bezpieczeństwa dziecka w ruchu drogowym w ramach programu

 ,,Bezpiecznie z Agatką” przeprowadzonym przez Komendę Powiatową Policji w Wołominie i Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie.  

Dzieci obejrzały specjalnie przygotowany film edukacyjny opatrzony komentarzem pani policjantki. Głównym celem spotkania było utrwalanie prawidłowych nawyków najmłodszych na drodze. Każdy uczeń otrzymał odblaskową opaskę na rękę z zaleceniem, aby nosić ją codziennie na rękawie kurtki, bo może ona nawet uratować komuś życie.  

                                                                                                                                      Edyta Pietrzak 

 

"DEBATA"

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ,,MAGICZNE KRYSZTAŁY”

 

Dla uczniów klas IV zostały zrealizowane 17.10.2014r. trzygodzinne zajęcia ,,Magiczne kryształy”. Jest to program wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów, mający na celu uwrażliwienie dzieci na zagrożenia jakie mogą nieść ze sobą media (telewizja, gry komputerowe). Dzięki poznanym treściom dzieci mogą dokonywać bardziej świadomych decyzji i wyborów dotyczących korzystania z TV i gier komputerowych oraz Bronic się przed zjawiskiem cyberprzemocy.

 

  Edyta Pietrzak

 PROGRAM Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ,,DEBATA”

 

15.10.2014r. odbył się trzygodzinny program profilaktyczny ,,Debata” – dla uczniów klas VI. Jest  to program profilaktyki alkoholowej prowadzony przez edukatora z Zespołu Pedagogów Dezyderia. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu spożywaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.

  Edyta Pietrzak

PROGRAM Z PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ ,,ODCZUWAJ, UFAJ, MÓW”

 

Dnia 15.10.2014r. uczniowie klas V brali udział w programie profilaktycznym

,,Odczuwaj, ufaj, mów” przeprowadzonym przez Zespół Pedagogów Dezyderia.

Każda z klas miała trzygodzinne, oddzielne zajęcia, na których uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami komunikacji, byli zachęcani do dzielenia się swymi uczuciami, szukali wspólnie sposobów radzenia sobie z problemami.

Program ułatwia dzieciom mówienie o własnych emocjach i trudnościach, pokazuje, że nie są w nich odosobnieni. Stanowi pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami w klasie.

  Edyta Pietrzak

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ,,decyzJA”

Projekt „decyzJA” –został stworzony przez teatr WPROST i Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA. 10 i 17 września 2014r. klasy 2a, 3a i 3b Gimnazjum wzięły udział w projekcie.

Młodzież poprzez aktywne uczestnictwo w 4-godzinnych zajęciach uczyła się odpowiedzialności za podejmowanie własnych decyzji. Zajęcia miały charakter teatralno-warsztatowy. Chętne osoby mogły wcielić się w rolę aktorów. W zależności od wyborów uczniów prezentowany był dalszy ciąg historii, więc można było przekonać się, jak nasze postawy, słowa i działania wpływają na życie własne i innych.

 

CUKIERKI

 

W listopadzie i grudniu 2013r. klasy II objęte były programem profilaktycznym ,,Cukierki" składającym się z cyklu 4 zajęć prowadzonych przez panią pedagog Ewę Hańczyk.

Głównym celem programu opartego na bajce p. Agnieszki Grzelak jest przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz uczenie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu.

Podczas zajęć prowadzonych w formie zabawy i warsztatów, uczniowie mieli okazję poznać i przećwiczyć asertywne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczyli się, jak nie być biernym lecz reagować, stawiać granice - nie siłą, a w sposób nieagresywny, zdecydowany i skuteczny. Akcentowano też, jak ważne jest zauważanie i nazywanie uczuć własnych oraz innych ludzi i reagowanie, gdy ktoś czuje się smutny lub odrzucony.

  

 

 

 

MAGICZNE KRYSZTAŁY

Program profilaktyczny ,,Magiczne kryształy”

 

24 września (dla klasy Va) i 1 października (dla klasy Vb) został przeprowadzony w szkole podstawowej program profilaktyczny „Magiczne kryształy”.

 

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pod tytułem „Magiczne kryształy”, która ukazuje i promuje pozytywne, aktywne, twórcze sposoby spędzania wolnego czasu.

 

Celem programu jest uwrażliwienie na problem miejsca telewizji w życiu rodziny i wpływu zawartej w audycjach telewizyjnych agresji na więzi międzyludzkie. Pokazuje, w jaki sposób można się przeciwstawić wzorcom zachowania pełnego przemocy.

 

Program zachęca do twórczego podejścia w wyborze sposobów spędzania wolnego czasu z całą rodziną.

 
 

NOE

W dniu 1 października 2013r. dla uczniów klas pierwszych i drugich Gimnazjum został przeprowadzony program profilaktyczny NOE.

NOE to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie stratom, występującym z powodu nadużywania środków psychoaktywnych.  

 

Program porusza aktualne zagadnienia takie jak:

· znaczący wzrost spożycia alkoholu przez młodzież;

· trzykrotne, w ostatnich latach, zmniejszenie się liczby abstynentów wśród nastolatków;

· wyraźne obniżenie wieku inicjacji alkoholowej;

· częste destrukcyjne wzory picia.


Ukazuje istotę uzależnienia i współuzależnienia, poprzez wielowariantowe przekazywanie zamierzonych treści. Podczas realizacji programu stosowane były aktywne metody pracy z grupą:

· mini wykłady;

· psychodramy;

· świadectwa osób;

· burzę mózgów;

· zabawy.

 

Program ten wpływa na kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez dostarczanie wzorców asertywnych oraz ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia, animowanie i wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole.

 

W każdym roku szkolnym uczniowie naszej Szkoły obejmowani są programami profilaktycznymi przeprowadzanymi przez sprawdzonych profesjonalnych trenerów zewnętrznych.

Program profilaktyczny ,,Cukierki „ dla klas II – (marzec-kwiecień 2013r.)

"Cukierki" to program profilaktyczny oparty na bajce p. Agnieszki Grzelak. Głównym zadaniem cyklu 8 zajęć jest przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz uczenie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu. Program prowadziła będzie pani pedagog Ewa Hańczyk.

Program profilaktyczny ,,Magiczne kryształy” dla klas IV (maj-czerwiec 2013r.)

Program "Magiczne Kryształy" należy do skutecznych form oddziaływania profilaktycznego zwanego profilaktyką uprzedzającą. "Magiczne kryształy" są adresowane do dzieci w wieku 5-12 lat i mają uchronić je przed "nowoczesnymi" uzależnieniami: od telewizji, gier komputerowych i Internetu. W tym roku szkolnym dla uczniów klas IV cykl 8 spotkań prowadziła będzie pani Barbara Pamrowska.

 

28 marca uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych uczestniczyli w spotkaniu z p.nadkomisarz Wiolettą Zychnowską – z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Podczas spotkania odbyła się prezentacja poruszającego filmu edukacyjnego pt.: „Dopalacze. Narkotyki”, który ma uświadamiać młodym osobom konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych.

Film powstał dzięki współpracy m.st. Warszawy i Komendy Stołecznej Policji. Trwa on ponad 20 minut i jest podzielony na kilka głównych działów. Opowiada o tym, jak groźne są narkotyki i dopalacze. W filmie wypowiadają się młodzi ludzie, którzy w oparciu o własne doświadczenie i posiadaną wiedzę, przestrzegają przed ich zażywaniem, a także osoby uzależnione oraz eksperci z dziedziny toksykologii i terapii uzależnień.

Lepiej zapobiegać, niż leczyć- dlatego chcemy, aby nasza młodzeż posiadała wiedzę na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych i nie dała się namówić na zażywanie żadnych niebezpiecznych środków.

 Pedagog szkolny Edyta Pietrzak

<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA